Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Pikaviestin.fi yhteisö

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pikaviestin.fi ylläpito Sähköposti: tietosuoja@pikaviestin.fi

3. Rekisterin nimi

Pikaviestin.fi Matrix-käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Matrix-palvelun hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luonteeltaan julkisia tietoja joita käyttäjä Matrix-verkkoa käyttäessään tuottaa ovat:

Muutoin tietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista

Ensisijaisesti käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan omatoimisesti Matrix-sovelluksen kautta. Käyttäjällä on myös oikeus tarkastaa ja ja vaatia korjaamaan rekisteriin merkityt tietonsa kerran vuodessa veloituksetta kirjallisesti rekisterinpitäjältä. Kirjallinen pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle ensisijaisesti siitä sähköpostiosoitteesta joka vastaa rekisterissä olevaa sähköpostia. Pyynnön voi esittää myös sähköisesti vahvasti allekirjoitetulla asiakirjalla.

Käyttäjätietoja annetaan tarkastettavaksi vain henkilökohtaisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjätiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.